• नेचुरल सहकारीको पहिचान, उद्यमशीलता विकासको अभियान”

६६औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस २०७९