• नेचुरल सहकारीको पहिचान, उद्यमशीलता विकासको अभियान”

सस्थाको कानुनी सल्लाहकार अधिबक्ता सिताराम रावत सँग: कार्यकारी प्रमुख ,प्रबन्धक, कर्जा प्रमुख, सेवा केन्द्र प्रमुख तथा कर्जा साखाका कर्मचारीहरु !!