Bouddha BranchBouddha BranchSankhu BranchNayabazar BranchKandaghari Branch Sun - Fri 10:00-18:00 01–4917109, 01–4913682 Sun - Fri 10:00-18:00 01-4450987, 9860450375 Sun - Fri 10:00-18:00 01-4387440, 01-4366204, 9818969547 Sun - Fri 10:00-18:00 01-4992524
info@naturalcooperative.com.np | Careers
ESTD.
2064 B.S.
Your Trusted
Cooperative
No #1
In Nepal
E-Banking

QR CODE PAYMENT को शुभारम्भ

Natural Saving & Credit Cooperative Limited > General > QR CODE PAYMENT को शुभारम्भ

यस नेचुरल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले मिति २०७६-०९-२३ बाट QR CODE PAYMENT को शुभारम्भ गरेको छ । सदस्य सेवा केन्द्र साखु को पिपुल्स लाईफ केयर आस्पताल बाट आफ्नो सेवा सुरू गरेको हो । QR CODE PAYMENT भुक्तानी नेचुरल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सदस्यहरुले सजिलै सँग नेचुरल स्मार्ट एप्प प्रयोग गरी नेचुरलको QR CODE PAYMENT रहेको कुनै पनि स्कुल,अस्पताल, होटेल, रिसोर्ट, किरना पसलहरु आदी मा QR CODE स्क्यान गरी रु ५ देखी रु ५०००० सम्म भुक्तानी गर्न सक्ने छ्न् ।

Leave a Reply